40 jaar verbroedering Sint Norbertusgilde Tongerlo en Sint Mauritiusgilde Goirle

In 1974 werd onze gilde uitgenodigd door de Sint Mauritiusgilde - Goirle om bij hun deel te nemen aan het gildefeest, het begin van een lang verhaal.

Zoals het in een echte gildesfeer past werd er tijdens dit gildefeest tussen pot en pint gepraat over de komende gildeactiviteiten. Tijdens de gesprekken werd er meegedeeld dat er bij de Nederlandse gilden op dat moment een idee groeide om met geïnteresseerde gildeleden een groepsreis te maken naar Rome.

In 1975 werd er door de vriendschap die ondertussen was ontstaan tussen de gilden Sint Mauritius en Sint Norbertus door enkele van onze gildeleden o.a. onze toenmalige hoofdman Louis Verstappen en zijn echtgenote Simonne en Jefke Van Lommel en echtgenote José deelgenomen aan de Romereis.

De vriendschapsbanden tussen beide gilden groeiden mede door de stuwende kracht van onze toenmalige hoofdman Louis Verstappen en de toenmalige hoofdman van de Sint Mauritiusgilde wijlen Jos van Laarhoven, zo werd er in 1975 ook een verbroederingsdag georganiseerd. Deze verbroederingsdag zou verder jaarlijks plaatsvinden, de ene keer bij de Sint Mauritiusgilde in Goirle en de andere keer bij onze gilde. Vanaf 2002 is dit een tweejaarlijks verzustering geworden.

Uit deze verbroedering is ook een internationaal huwelijk tot stand gekomen tussen Ad van Laarhoven, zoon van wijlen hoofdman Jos van Laarhoven, en Reinilde D'Joos, dochter van gildelid René D’Joos en Seraphine Van Roy.

Dit jaar was het 40e keer dat de verbroederingsdag doorging, een robijnen jubileum!

Op 9 augustus 2014, om 9.00 uur werden onze Nederlandse gasten ontvangen in ons lokaal en getrakteerd op een lekkere kop koffie met gebak.

De weergoden lieten zich van hun goede kant zien en zo konden wij te voet naar de Abdij wandelen waar door Abt Jeroen en pater Ivo Cleiren aan onze groep een rondleiding werd gegeven. We kwamen o.m. meer te weten over de geschiedenis van de prachtige Abdijkerk, de verschillende gebouwen van de Abdij die we van op de binnenkoer konden zien. Als afsluiter kregen we een prachtige uiteenzetting over de schilderij “Het Laatste Avondmaal” van de hand van Leonardo Da Vinci.

‘ s Middags was er in ons lokaal een broodmaaltijd voorzien.

Om 14.00 uur kwam burgemeester Guy Van Hirtum en schepen van cultuur Kristof Welters de beide gilden feliciteren met hun verbroederingsjubileum. Aan de hoofmannen van de beide gilden werd een pentekening overhandigd. Deze pentekening werd gemaakt door onze gildebroeder – bestuurslid Jef Van der Pol. Tijdens dit officiële gedeelte werden ook de gildeleden Geert Van de walle - Ludo Verboven en Susie Helsen – John Torfs en Ghislaine De Buyst gehuldigd voor hun 35 jaar lidmaatschap bij de Sint Norbertusgilde.

Tijdens de namiddag was er nog een wedstrijd karabijnschieten. Aangezien het een verbroederingsdag was werden er door loting koppels gemaakt met leden van onze gilde en de Sint Mauritiusgilde. Men kon zijn kansen wagen op de klassieke schietbanen in onze kelder maar ook voor deze dag waren er extra uitdagingen voorzien enerzijds het neerhalen van ijzeren vogels en anderzijds binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk loslopende konijntjes te raken.

De geslaagde verbroederingsdag werd afgesloten met een lekkere barbecue.

We zien al uit naar de verbroederingsdag in 2016 die dan zal doorgaan in Goirle.

 

Susie Helsen

Griffier Sint Norbertusgilde Tongerlo