Sint Norbertusgilde Tongerlo

 

In 1630 ontstond de Sint Norbertusgilde te Tongerlo, een
kolverniersgilde met als wapen het luchtkarabijn. De oorspronkelijke
bedoeling was het werkvolk van de abdij te beschermen.

In 1988 is de gilde een V.Z.W. geworden. Hierdoor werden er lichte
wijzigingen aan de gildekaart gebracht. Toch probeert de gilde in de
mate van de mogelijke de traditie trouw te blijven. Zo draagt men nog
altijd de traditionele gildekledij en beoefent men de oude gildedansen.

De trots van de gilde zijn de waardevolle bezittingen zoals breuken en beelden.
Sinds het ontstaan van de Sint Norbertusgilde is er weinig veranderd.