Tijdens onze bestuursvergadering van 27 oktober 2021 is er besloten om het geplande mosselfeest van 14 november e.k. af te gelasten. Het terug dragen van een mondmasker door het horecapersoneel, de verplichte controle van het Covid Safe Ticket, de angstaanjagende stijging van de Coronacijfers, de gemiddelde leeftijd van onze gildeleden en de bezorgdheid om de gezondheid van onze talrijke bezoekers hebben ons gedwongen om ons jaarlijks mosselfestijn af te blazen. Wij hopen van ganser harte dat deze 4de Coronagolf de laatste is zodat we 2021 in goede gezondheid vaarwel kunnen zeggen en met volle teugen kunnen genieten van al de activiteiten die gepland staan in 2022.

 

 

 

Tentoonstelling gildebezit Sint Norbertusgilde-Tongerlo in het kader van 900 jaar Norbertijnen

In het gildelokaal, gelegen Geneinde 48/1 te 2260 Tongerlo, wordt op 02 en 03 oktober 2021 het gildebezit van de Sint Norbertusgilde-Tongerlo tentoongesteld.

De tentoonstelling wordt opgesteld in het kader van 900 jaar Norbertijnen. Onze gilde heeft in 1630 van Abt Diederik Verbraken, Abt van de Norbertijnenabdij Tongerlo, de gildekaart in ontvangst mogen nemen. Door de jaren heen is onze gilde nauw verbonden geweest met onze Abdij. Bij allerhande manifestaties, o.a. ons gildefeest in 1976, de verbroederingsdagen met de Sint Mauritiusgilde uit Goirle, konden wij genieten van de gastvrijheid van onze Abdijgemeenschap. Op uitnodiging van de Abdij mocht onze gilde ook hun feestelijkheden opluisteren zoals in 2009 bij de herdenking van de sterfdag van de H. Norbertus 875 jaar geleden.

Onze gilde die het karabijnschieten beoefend zal tijdens dit weekend ook een vrije schieting organiseren.

Bij de vrije schieting met luchtkarabijn wordt er gewerkt met 2 categorieën: gildelid of niet-gildelid
Men kan vanaf 14 jaar zijn kansen komen wagen
De inleg bedraagt 2,5€ voor 2 kaarten van 4 schot
Wapens zijn ter beschikking, men mag zijn eigen wapen meebrengen.
De vrije schieting begint telkens vanaf 14.00 uur.

Tijdens dit weekend kan men in het gildelokaal terecht van 14.00 uur tot 19.00 uur.

 

Verdere informatie kan men terugvinden op de website van onze gilde www.stnorbertus-gilde.be en op facebook: Sint-Norbertusgilde Tongerlo.

Een overzicht van al de activiteiten (fiets- en wandeltochten, tentoonstellingen, ….) in het merodegebied omtrent 900 jaar Norbertijnen kan u vinden via deze link www.norbertijnenindemerode.be.

CORONA: een woord dat in vele gilderegisters zal opgetekend worden ook bij de Sint Norbertusgilde - Tongerlo

2020 – het nieuwe jaar kondigde zich trots aan, onze eerste activiteit was ons winterteerfeest. Traditiegetrouw woonden we de H. Mis bij in onze parochiekerk die o.m. werd opgedragen aan onze overleden gildeleden. Met een gezellige bende van 44 personen genoten we van een receptie en een heerlijke maaltijd. Ons jaarprogramma zag er “druk” uit.

De wintercompetitie karabijnschieten in clubverband naderde het einde, een spannende spurt was ingezet tussen de koplopers Steven Dierckx en Arek Jozwiak. Gelukkig was de laatste schieting op zondag 16 februari 2020. Onze schutter Arek Jozwiak behaalde niet alleen de overwinning in de wisselbeker ook bij de koppelschieting was hij eindwinnaar samen met zijn compagnon Johan Eyckmans.

Onze zomercompetitie bestaande uit 16 wedstrijden, ingericht onder de verschillende gildes die aangesloten zijn bij de Verbroedering van Midden- en Zuiderkempen, nam een start eind februari met 2 schietingen achter elkaar bij de Sint Antoniusgilde te Meerhout maar werd onverbiddelijk afgebroken door Corona.

Onze traditionele paasschieting waarbij steeds voor paaseieren wordt geschoten kon niet doorgaan wegens Corona.

De uitreiking van de Orde van Trouw en de Orde van de Papegaai een activiteit die jaarlijks wordt ingericht door de Hoge Gildenraad der Kempen kon op 10 mei niet doorgaan wegens Corona. Bij onze gilde hadden wij nochtans een reden om aan deze activiteit deel te nemen. Naast verschillende gildeleden die zouden gevierd worden zou ook onze hoofdman Jos Biesemans in de bloemetjes worden gezet, Jos is dit jaar nl. 35 jaar hoofdman van onze gilde. Jos Biesemans werd door de algemene vergadering van 25 oktober 1985 tot hoofdman verkozen in opvolging van wijlen Jef Van Hirtum. Jef Van Hirtum was hoofdman van onze gilde van 29 juli 1977 tot 25 oktober 1985. In het gildewezen is Jos samen met zijn Emmeke het uithangbord van onze gilde. Samen zijn zij immers reeds 60 jaar lid van onze gilde.

Telkens de Nationale Veiligheidsraad met zijn persconferenties naar buiten kwam zaten we aan het tv-scherm gekluisterd om “hopelijk” te kunnen vernemen dat na al die afgelastingen toch ergens terug kon gevierd en gefeest worden. En ja eind juni konden we terug beginnen plannen. Onze prijsuitreiking van de wintercompetitie, het in de bloemetjes zetten van onze gildeleden voor hun jarenlange trouw aan onze gilde en onze hoofdman voor zijn 35 jaar hoofdmanschap en de uitgestelde paasschieting: alles werd gepland voor zaterdag 1 augustus 2020 met een overheerlijke BBQ. Nu was het niet onze Nationale Veiligheidsraad die roet in het eten strooide maar onze Provinciegouverneur Kathy Berx die zware opofferingen oplegde aan de inwoners van haar Provincie.

Onze overheerlijke BBQ konden we vergeten maar ook de heerlijke ijstaart die ter gelegenheid van het 35 jaar hoofdmanschap zou worden aangeboden aan onze hoofdman daar kunnen we tot op heden nog steeds van dromen.

Onze overheerlijke BBQ konden we vergeten maar ook de heerlijke ijstaart die ter gelegenheid van het 35 jaar hoofdmanschap zou worden aangeboden aan onze hoofdman daar kunnen we tot op heden nog steeds van dromen.

Jos, niet getreurd de wetenschappers zijn volop aan het zoeken naar een vaccin en binnen 5 jaar bieden wij u een grotere ijstaart aan!

Susie Helsen

Griffier Sint Norbertusgilde Tongerlo

De Schakel.

Fiets mee met de plezantste afsluiter van de zomer!!

Zondag 26 augustus 2018

 

De laatste zondag van augustus wordt traditiegetrouw De Schakel gereden. De Schakel voorstellen is zeer eenvoudig. Het is een "aaneenschakeling" van fietsroutes in de Antwerpse Kempen. Dit jaar is het een jubileumeditie, nl voor de 30 e maal wordt de Schakel ingericht. In 32 gemeenten kan er op 47 plaatsen vertrokken worden. Hiervoor worden er op meer dan 1000 km pijlen gehangen. De deelnemers kunnen zelf een tocht samenstellen of de hulp vragen van de routecoördinator die hen graag op weg helpt.

 

De Schakel is er voor iedereen . De geoefende en sportieve fietser kan verschillende routes uitstippelen van meer dan 100 km terwijl er voor de recreatieve fietser en gezinnen met jonge kinderen heel wat keuzes zijn vanaf 25 km. We zorgen er steeds voor dat er zoveel mogelijk langs verkeersvrije of verkeersluwe wegen gefietst wordt. Ongeveer elke 10 kilometer is een controlepost die we een "Kempenhut" noemen. In elke hut is er animatie voorzien waarbij we zeker de kinderen niet vergeten en waar men zijn beste beentje voorzet om de hongerigen te spijzen en de dorstigen te laven.

 

De deelnameprijs bedraagt 4 euro en voor kinderen tot 12 jaar 1 euro. Bij deelname krijgt elke deelnemer bij het vertrek een appel, een wafel, een fietswimpel, een routeplan. Men is bovendien verzekerd en bij pech is VAB al onderweg. Bij het inleveren van de deelname-strook kan je één van onze fantastische prijzen winnen. In onze prijzenpot zitten er voor onze jubileumeditie voor meer dan 18.000 euro aan prijzen zoals: 2 splinternieuwe e-bikes geschonken door Batavus, 2 stadsfietsen en 8 weekverblijven in Zuid-Frankrijk en in de Oostkantons bij Vlaamse B&B's ter waarde van gemiddeld 600 euro en heel wat overnachtingen in B&B's in de regio.

De moeite, niet? Maar daar houdt het zeker niet op. Op onze website kan je alle te winnen prijzen vinden. Wat moet je doen om zo'n prijs te winnen? Gewoon meedoen en genieten!!! In Westerlo - Tongerlo kan je starten in de Norbertushut, Geneinde 48/1 (aan de voetbal-terreinen van KFC Tongerlo maar ook in 46 andere plaatsen. In onze hut is er in de namiddag ook de mogelijkheid om je kans te wagen bij de vrije schieting met karabijn. Vanaf 36 punten heeft men altijd prijs. Tot dan.

Meer info kan je vinden de website www.schakel.be of in onze brochure die te verkrijgen is in het toerismekantoor of op dinsdagavond bij de Sint Norbertusgilde Tongerlo, Geneinde 48/1, 2260 Westerlo tussen 19.30 en 22.30 uur.

 

 

 

 

Koningsschieten bij de Sint Norbertusgilde Tongerlo

9 juni 2018

 

Onder een stralende hemel werd er oor de Sint Norbertusgilde verzameld aan hun gildelokaal om een nieuwe koning te schieten.

Nadat de toespraak met o.a. het voorlezen van de taak van de nieuwe koning werd gehouden gingen onze kranige pastoor De Schrijver en onze Proost Geert van de Walle gevolgd door de gildebroeders van de Sint Norbertusgilde driemaal in gebed rond de schutsboom.

Vervolgens werden de vele genodigden o.a. Charles-Albert Houtart, hij vertegenwoordigde zijn ouders Baron en Barones Christian Houtart – tot 2003 hebben wij bij hun aan de Beddermolen steeds het koningsschieten mogen laten doorgaan, ook het voltallige schepencollege, een delegatie van de Sint Mauritiusgilde uit Goirle (Nederland) waar wij reeds 44 jaar mee verbroederen, de Opperkoning van de Buks, de delegaties van de gilden uit groot-Westerlo en de verschillende buksgilden uit de Zuiderkempen uitgenodigd een ereschot af te vuren enkel koning Victor Van Dyck van de Sint Sebastiaansgilde Tongerlo en Jos Vissers, de nieuwbakken koning van de Sint Antoniusgilde Olen slaagden erin om de vogel neer te halen.

Het eigenlijke koningsschieten kon beginnen.

Zoals het reglement het voorschrijft kregen eerst keizer Ad Van laarhoven, vervolgens hoofdman Jos Biesemans en uittredend koning Hans Van der Pol één kans om de vogel neer te halen. De vogel bleef echter roerloos op de wip staan, nu werd er volgens anciënniteit aangetreden. Zestien gildebroeders wilden hun kans wagen. Slechts bij één gildebroeder lukte het om in de eerste ronde de vogel naar beneden te halen nl. Steven Sterckx.

Onze hoofdman Jos Biesemans stelde Steven de uitdrukkelijke vraag of hij het koningsschap wilde aanvaarden met al het daarbij horende werk. Aangezien Steven Sterckx een positief antwoord gaf werd hij getooid met de koningsbreuk en mocht hij van de vele genodigden en van de eigen gildeleden de nodige felicitaties in ontvangst nemen.

Steven Sterckx is dus onze nieuwe koning voor de volgende drie jaar.

 

Onze nieuwe koning wacht alvast een druk werkjaar o.a. de vrije schieting aan de Beddermolen tijdens de molenfeesten op 5 augustus 2018 en de vrije schieting tijdens het fietsevenement “De Schakel”. In ons clublokaal, Geneinde 48/1, kan men op zondag 26 augustus 2018 immers starten voor het fietsevenement vanaf 8.00 uur en vanaf 14.00 uur deelnemen aan een vrije schieting.

 

Susie Helsen

Griffier Sint Norbertusgilde Tongerlo

 

Prijsuitreiking winterschieting 2016 – 2017

 

Vol goede moed en met de nodige ijver werd er op 2 oktober 2016 met 19 schutters gestart aan de wintercompetitie karabijnschieten.

Naargelang het seizoen vorderde werd de wedstrijd grilliger. In het individueel klassement voelde men telkens de snijdende spanning tussen Hans Van der Pol en Arek Jozwiak. Het ziet er naar uit dat het een titanenstrijd wordt tussen een goed ingeburgerde Nederlander en een Pool, van internationaal gezelschap gesproken bij onze gilde!!

Bij onze wintercompetitie is er ook een strijd voor de wisselbeker. Ondanks dat men een jaar zorg moet dragen voor deze trofee is dit een sierstuk dat elke schutter toch maar al te graag eens in zijn bezit zou hebben.

Onze winterwedstrijd kent sinds jaren ook een competitie gevormd door koppels. Een goede schutter uit de zomercompetitie wordt gekoppeld met een minder goede (maar daarom geen slechte) schutter. Zo zien we halfweg het koppel Arek Jozwiak met Emmeke Das, zij weren zich als een duivel in het wijwatervat om hun voorsprong van 6 punten te kunnen behouden op het koppel Ad van Laarhoven (keizer bij onze gilde) en Wim Meuris.

Na twaalf spannende wedstrijden valt uiteindelijk het verdict.

Op zaterdag 1 april 2017 werd er eerst getoast op het afgelopen schietseizoen. Wanneer we lekker aan het bekomen waren van het bourgondisch buffet dat onze koning Hans Van der Pol ons had voorgeschoteld kwam de ontnuchtering.

Koning Hans blikte eventjes terug op het vlotte winterseizoen en ging vervolgens over tot de uitreiking van de trofeeën.

Bij het koppelschieten hebben Arek en Emmeke zich niet als winnaar kunnen verzilveren ze hebben de duimen moeten leggen voor Ad van Laarhoven en Wim Meuris met een verschil van 18 punten. Hun namen krijgen een plaatsje op het houten trofeeënkasje dat in ons lokaal te pronken hangt.  

De eindrangschikking werd gewonnen door onze koning Hans met een verschil van 2 punten op Arek Jozwiak. Wim Meuris eindigde op de 3 de plaats met een verschil van 23 punten.

De wisselbekertrofee mag voor een jaar bewaard en gepoetst worden door onze koning Hans Van der Pol. De winnaar en de 2 de geklasseerde, Arek Jozwiak, hadden een zelfde aantal punten bij elkaar geschoten maar Hans won met een verschil van 5 rozen. De derde plaats werd opgeëist door Wim Meuris met een verschil van 52 punten.

Zoals in elke vereniging zouden wij graag bij onze gilde nieuwe leden willen verwelkomen. Wekelijks wordt er op dinsdagavond vanaf 19.00 uur getraind. De nodige deskundige uitleg wordt met plezier gegeven en de wapens staan ter beschikking. Bijkomende info en voorwaarden kan u bekomen bij  Ad

 

Susie Helsen

Griffier Sint Norbertusgilde Tongerlo

Herstellen van de eeuwenoude traditie

Bij de Sint Norbertusgilde van Tongerlo, die werd opgericht in 1630, zijn gedurende het eeuwenlange bestaan verschillende tradities ontstaan.

Velen zijn in de loop der jaren in de vergetelheid geraakt of zelfs helemaal verdwenen. Eentje daarvan is de hulp bij de verhuis van één van de leden.

Volgens onze hoofdman Jos Biesemans, reeds lid van onze gilde sedert 1960 en reeds hoofdman vanaf 1985, gingen de gildeleden vroeger met paard en kar een gildebroeder of –zuster helpen verhuizen. Als de klus geklaard was werd er aan de verhuisdienst spijs en drank aangeboden.

Op 11 juli ll. kon deze traditie terug in ere hersteld worden. In de namiddag verzamelden de leden van de Sint Norbertusgilde en de leden van de Sint Antoniusgilde Olen, die wekelijks in Tongerlo de gildedansen komen beoefenen, onder een stralende zon verzameld aan de kerk. Met tractor en open wagen volgeladen met de gildeleden reed men naar de Elf julilaan. Hier kon de karwei beginnen. Ludo Verboven en Susie Helsen verhuisden immers van de Elf julilaan naar het Meuleveld. Het koppel dat zeer actief bij het gilde, ze zijn reeds 35 jaar lid, bovenop is Susie reeds 20 jaar secretaris en Ludo 20 jaar penningmeester, verdiende het om geholpen te worden bij de verhuis.

Omdat het maar over een afstand van honderd meter ging werden de laatste spullen met de kruiwagen verhuisd.

Nadat de nieuwe woning was ingezegend door de proost E.H. Van de walle werden de aanwezigen getrakteerd op een drankje. Door de gildeleden werd er als eerbetoon nog een dans gebracht waar Ludo en Susie centraal stonden.

Met de tractor werden alle gildeleden naar het gildelokaal vervoerd om daar te genieten van een echt gildefeest niet alleen de verhuis werd gevierd ook het smaragden huwelijksjubileum (14.610 dagen zij aan zij) en de 60 lentes van Susie!

De griffier

Susie Helsen

 

Koningsschieten bij de Sint Norbertusgilde Tongerlo

6 juni 2015

 

Onder een stralende hemel werd er op de patroonsdag van Norbertus door de Sint Norbertusgilde verzameld aan hun gildelokaal om een nieuwe koning te schieten.

Nadat de genodigden hun ere-schot hadden afgevuurd, waarbij de vogel 3 x werd neergehaald - o.m. door Charles-Albert Houtart (hij vertegenwoordigde zijn ouders Baron en Barones Houtart – op hun domein aan de Beddermolen te Tongerlo heeft onze gilde steeds het koningsschieten mogen laten doorgaan) de wnd. Hoofdman Kuppens van de Sint Mauritiusgilde Goirle waar onze gilde reeds 41 jaar mee verbroederd en de Hoofdman van de Sint Antoniusgilde Olen Patrick Theunis - konden de leden van de gilde hun kans wagen.

Vooreerst werd er driemaal in gebed rond de schietboom gegaan. Onze proost Geert van de Walle nam deze taak met plezier waar. Hij is zelfs vervroegd weggegaan bij het feestmaal in de Abdij ter ere van de patroonsdag van de heilige Norbertus. Normaliter wordt hij hierin bijgestaan door onze Pastoor A. De Schrijver maar wegens een te drukke agenda (twee dopen en een bedevaart) werd hij gedwongen om voor onze koningsschieting verstek te geven. Zelfs op het feestmaal in de Abdij kon hij niet aanwezig zijn.

Zoals het reglement het voorschrijft kregen eerst keizer Ad Van laarhoven, vervolgens hoofdman Jos Biesemans en uittredend koning Felix Goossens één kans om de vogel neer te halen. De vogel bleef echter roerloos staan op de wip, nu werd er volgens anciënniteit aangetreden. Zeventien gildebroeders wilden hun kans wagen. Slechts bij één gildebroeder lukte het om in de eerste ronde de vogel naar beneden te halen nl. Hans Van der Pol.

Nadat Hans verklaarde het koningschap te aanvaarden werd hij aangesteld als onze nieuwe koning voor de volgende drie jaar.

Hans is niet aan zijn proefstuk toe want in 2006 slaagde hij er ook al in om zich tot koning te schieten en dit was toen ook in de eerste ronde.

Uittredend koning Felix Goossens hielp samen met hoofdman Jos Biesemans de koningsbreuk bij de kersverse koning om te hangen.

Nadat onze nieuwe koning getooid was met het gildezilver mocht hij van de genodigden en van al de gildeleden de felicitaties in ontvangst nemen.

Zoals de traditie het wil mocht de nieuwe koning in drie stappen over het gildevlag lopen.

Aansluitend was er voor de genodigden nog een receptie.

De gildeleden zelf sloten deze stralende dag af met een teerfeest.

En of de dag gunstig was verlopen konden we aflezen van de vele stralende gezichten.

 

 

De griffier

Susie Helsen

 

 

 

De schutterij bij de Sint Norbertusgilde

 

Bij de Sint Norbertusgilde Tongerlo heerst er bij de schutters momenteel een euforisch klimaat. Nadat er de laatste jaren enkele nieuwe schutters onze gilde zijn komen vergroten worden er steeds meer en betere resultaten gehaald tijdens de wedstrijden karabijnschieten.

Tijdens de wekelijkse trainingen op dinsdagavond wordt de lat steeds wat hoger gelegd en dit weerspiegeld zich in de uitslagen van de zomercompetitie.

Zoals u wellicht nog weet moest onze gilde een tweetal jaar terug steeds tevreden zijn met de eeuwige derde plaats. Af en toe konden we juichen als we de tweede plaats of een enkele keer de eerste plaats mochten innemen.

Onze zomercompetitie is bijna halfweg en zijn wij op twee schietingen na steeds als eerste geëindigd. Momenteel hebben wij 26 punten voorsprong op de Sint Antoniusgilde Olen.

Deze voorsprong hebben we vooral te danken aan onze topschutter Steven Dierckx hij slaagde tijdens de laatste wedstrijd te Lille er in om het maximum aantal punten te schieten. De 16 kogels die tijdens een wedstrijd dienen geschoten te worden werden door hem telkens in de roos geplaatst.

Ook onze nieuwe vrouwelijke schutter Dorien Van der Veken heeft het karabijnschieten flink onder de knie. Tijdens de zomercompetitie weet zij zich in de categorie gildezusters regelmatig bovenaan in de rangschikking te plaatsen.

Bij de laatste clubwedstrijd, onze paasschieting, waarbij er op een liggende wip wordt geschoten met als prijzentafel chocolade paaseieren slaagde zij erin om van elke categorie een prijs te schieten.

Wanneer er personen zich geroepen voelen om onze schutters te komen versterken en/of aansluitend ook het gildedansen te komen beoefenen zijn ze steeds welkom op dinsdagavond vanaf 19.00 uur in ons gildelokaal – Geneinde 48/1.

 

De griffier

Susie Helsen - 1 mei 2015

 

40 jaar verbroedering Sint Norbertusgilde Tongerlo en Sint Mauritiusgilde Goirle

In 1974 werd onze gilde uitgenodigd door de Sint Mauritiusgilde - Goirle om bij hun deel te nemen aan het gildefeest, het begin van een lang verhaal.

Zoals het in een echte gildesfeer past werd er tijdens dit gildefeest tussen pot en pint gepraat over de komende gildeactiviteiten. Tijdens de gesprekken werd er meegedeeld dat er bij de Nederlandse gilden op dat moment een idee groeide om met geïnteresseerde gildeleden een groepsreis te maken naar Rome.

In 1975 werd er door de vriendschap die ondertussen was ontstaan tussen de gilden Sint Mauritius en Sint Norbertus door enkele van onze gildeleden o.a. onze toenmalige hoofdman Louis Verstappen en zijn echtgenote Simonne en Jefke Van Lommel en echtgenote José deelgenomen aan de Romereis.

De vriendschapsbanden tussen beide gilden groeiden mede door de stuwende kracht van onze toenmalige hoofdman Louis Verstappen en de toenmalige hoofdman van de Sint Mauritiusgilde wijlen Jos van Laarhoven, zo werd er in 1975 ook een verbroederingsdag georganiseerd. Deze verbroederingsdag zou verder jaarlijks plaatsvinden, de ene keer bij de Sint Mauritiusgilde in Goirle en de andere keer bij onze gilde. Vanaf 2002 is dit een tweejaarlijks verzustering geworden.

Uit deze verbroedering is ook een internationaal huwelijk tot stand gekomen tussen Ad van Laarhoven, zoon van wijlen hoofdman Jos van Laarhoven, en Reinilde D'Joos, dochter van gildelid René D’Joos en Seraphine Van Roy.

Dit jaar was het 40e keer dat de verbroederingsdag doorging, een robijnen jubileum!

Op 9 augustus 2014, om 9.00 uur werden onze Nederlandse gasten ontvangen in ons lokaal en getrakteerd op een lekkere kop koffie met gebak.

De weergoden lieten zich van hun goede kant zien en zo konden wij te voet naar de Abdij wandelen waar door Abt Jeroen en pater Ivo Cleiren aan onze groep een rondleiding werd gegeven. We kwamen o.m. meer te weten over de geschiedenis van de prachtige Abdijkerk, de verschillende gebouwen van de Abdij die we van op de binnenkoer konden zien. Als afsluiter kregen we een prachtige uiteenzetting over de schilderij “Het Laatste Avondmaal” van de hand van Leonardo Da Vinci.

‘ s Middags was er in ons lokaal een broodmaaltijd voorzien.

Om 14.00 uur kwam burgemeester Guy Van Hirtum en schepen van cultuur Kristof Welters de beide gilden feliciteren met hun verbroederingsjubileum. Aan de hoofmannen van de beide gilden werd een pentekening overhandigd. Deze pentekening werd gemaakt door onze gildebroeder – bestuurslid Jef Van der Pol. Tijdens dit officiële gedeelte werden ook de gildeleden Geert Van de walle - Ludo Verboven en Susie Helsen – John Torfs en Ghislaine De Buyst gehuldigd voor hun 35 jaar lidmaatschap bij de Sint Norbertusgilde.

Tijdens de namiddag was er nog een wedstrijd karabijnschieten. Aangezien het een verbroederingsdag was werden er door loting koppels gemaakt met leden van onze gilde en de Sint Mauritiusgilde. Men kon zijn kansen wagen op de klassieke schietbanen in onze kelder maar ook voor deze dag waren er extra uitdagingen voorzien enerzijds het neerhalen van ijzeren vogels en anderzijds binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk loslopende konijntjes te raken.

De geslaagde verbroederingsdag werd afgesloten met een lekkere barbecue.

We zien al uit naar de verbroederingsdag in 2016 die dan zal doorgaan in Goirle.

 

Susie Helsen

Griffier Sint Norbertusgilde Tongerlo

 

Verbroedering met Sint Sebastiaansgilde Merksplas 22 november 2014

Foto's beschikbaar op fotopagina

Uitslag schieting verbroedering Merksplas - Tongerlo op 22/11/2014

1

KAREL SCHRAUWEN

AREK JOZWIAK

270

2

SAMMY FRIANT

AD VAN LAARHOVEN

259

3

ELIAN VAN STEEN

SUSIE HELSEN

245

4

LEON THYSSEN

DORIEN VAN DER VEKEN

243

5

RICK MARTENS

PAUL SPRUYT

242

6

LUDO VAN LOON

EMMA DAS

238

7

KAREL JANSEN

KYRIAN VAN STEEN

236

8

AD VAN LAARHOVEN

ELINE

234 - 18

9

FONS LOMMELEN

KAREL VAN DINGENEN

234 - 17

10

MIEL VAN NIJEN

LOUIS LENAERTS

232

11

JAN GOETSCHALCKX

JEF VAN LOMMEL

230

12

ERIK EMONDS

JEF VAN DE POL

224

13

WILLEM MARTENS

FELIX GOOSSENS

216

14

TINUS WOUTERS

PAUL SPRUYT

210

15

NICK THYSSEN

PASCAL VAN LOY

203

16

LOUIS BIERTEN

JOPPE BOECKMANS

198

17

BENNY VAN STEEN

JOHAN EYCKMANS

186